Ontdek de meest uiteenlopende recepten

Engagement

  • Versturen naar een vriend
  • Afdrukken

Kwaliteit, van de boerderij tot in jouw bord!

We hechten het grootste belang aan het bewaken van de kwaliteit en de voedselveiligheid.

Een strikte controle van de grondstoffen tot de afgewerkte producten:

Zowel tijdens het ophalen van de melk als gedurende de volledige productiecyclus van de kaas worden 250 controles in het laboratorium uitgevoerd. Deze kwaliteitsverbintenis wordt geïllustreerd door het internationale ISO-certificaat ISO 9001 dat aan onze kaasmakerij is toegekend.

Ons milieu: verantwoorde praktijken

Ons milieubeleid ligt in de lijn van onze principes inzake verantwoordelijkheid en bijdragen aan de duurzame ontwikkeling. In onze kaasmakerij zijn al onze medewerkers gesensibiliseerd over de risicopreventie en het milieubehoud. Onze fabriek is al gecertificeerd volgens ISO 14 001 en doorloopt het proces voor certificering volgens ISO 14 000.

Concreet probeert onze kaasfabriek het water- en energieverbruik te verminderen, aan de eigen energie de voorrang te geven, het lozen van afvalwater te beperken en dat afvalwater te behandelen. Van zodra de afvalstoffen behandeld zijn, worden ze door de naburige landbouwers opnieuw gebruikt onder de vorm van middelen voor grondverbetering. Zo wordt het gebruik van meststoffen beperkt. We zorgen er ook voor dat de verpakking tot een minimum herleid wordt en daarbij behouden we alleen wat nodig is om Caprice des Dieux tot bij jou thuis te beschermen en diens kwaliteit te garanderen.

De relaties met de zuivelproducenten

De Bongrain Groep heeft al jaren nauwe banden met talrijke geselecteerde producenten. Dankzij deze vertrouwensrelaties kon een Handvest voor Goede Praktijken opgesteld worden met het oog op de productie van een heel kwaliteitsvolle melk met respect voor ons milieu en goede veehouderijpraktijken.

Caprice des Dieux, da’s lekker,
maar wat is het?

Het heerlijke tussendoortje waar iedereen voor smelt, geproduceerd in Frankrijk sedert 1956.

Franse melk, crème, een snuifje zout, fermenten, en niets meer! Ontdek waar uw Caprice vandaan komt en hoe hij gemaakt wordt…

En jullie melk?

Wat krijgen jullie koeien te eten?

De koeien van onze producenten hebben veel geluk! Ze kunnen volop genieten van de groene weiden in onze drie melkproductieregio’s in de Haute-Marne, de Mâconnais en Anjou. Meer dan 200 dagen per jaar grazen ze in de buitenlucht, wat essentieel is om hun welzijn en de kwaliteit van hun melk te verzekeren.

Tijdens de winter moeten de producenten het voer van de koeien aanpassen. Bij slecht weer kunnen de koeien immers niet op de weiden blijven. Doordat er bovendien minder gras beschikbaar is tijdens deze periode, is hun voer gebaseerd op koolzaad, klaver en luzerne: graan- en peulgewassen die vaak op de boerderij zelf worden verbouwd.

En het milieu, besteden jullie daar aandacht aan?

Lang voor duurzame ontwikkeling een actueel onderwerp was, vormde de integratie van Caprice des Dieux in zijn omgeving al een belangrijke prioriteit. Wij zijn ons terdege bewust van de impact van onze activiteiten en nemen daarom tal van maatregelen om het milieu te vrijwaren, en dat in alle stappen van de levenscyclus van onze producten.

Wie is er aan de slag bij Caprice des Dieux

Is Caprice des Dieux een goede werkgever?

Caprice des Dieux engageert zich tegenover zijn medewerkers door de veiligheid op het werk actief te behartigen. In het kader van zijn programma ‘La sécurité c’est mon affaire’ worden jaarlijks heel wat bewustmakings- en opleidingsdagen georganiseerd voor al onze medewerkers, waardoor de ongevallenfrequentie in 2012 verminderd is met 23,5%*.

In 2014 introduceren we een bedrijfsbreed project waarbij alle 1000 medewerkers worden gemobiliseerd rond zeven belangrijke engagementen: opmerkzaamheid, luisterbereidheid, communicatie, vertrouwen, solidariteit, opleiding en motivatie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *