I Love Cheese

Ons engagement

Engagement

Engagement

Kaasverhalen
Engagement
Schrijver:
Savencia
Savencia

KWALITEIT, VAN DE BOERDERIJ TOT BIJ U THUIS!

 • Al sinds het prille begin zijn de kwaliteit en voedselveiligheid voor ons absolute prioriteiten.
 • Bij het ophalen van de melk en gedurende de productiecyclus voeren we dagelijks 1000 controles en analyses uit op onze kazen. Deze focus op kwaliteit wordt weerspiegeld in de internationale ISO 9001-certificatie waarover onze kaasmakerij beschikt.

MILIEU: VERANTWOORD ONDERNEMEN

 • Lang voor duurzame ontwikkeling een maatschappelijk thema werd, vormde de integratie van Caprice des Dieux in zijn omgeving al een belangrijk aandachtspunt. Omdat we ons bewust zijn van de impact van onze activiteiten, nemen we heel wat milieumaatregelen, en dat in elke fase van de levenscyclus van onze producten. Zo hebben we de koolstofuitstoot van onze boerderijen met 20% verminderd.
 • Binnen onze kaasmakerij worden al onze medewerkers opgeleid in risicopreventie en de bescherming van het leefmilieu. Onze site beschikt al over een ISO 14001-certificatie en gaat nu ook voor ISO 14000.
 • Concreet verbindt de kaasmakerij zich ertoe om het verbruik van water en energie te beperken, te kiezen voor schone energie en afvalwater te beperken en te zuiveren. Na de zuivering worden onze afvalstoffen gebruikt als grondverbeteringsmiddelen door de boeren in de buurt, waardoor ze minder meststoffen moeten inzetten.
 • In het kader van zijn milieubewuste aanpak heeft de kaasmakerij van Illoud in 2012 een vernieuwend project opgestart: het gebruik van stoom gekoppeld aan een stookketel op hout. Op die manier hebben we het brandstofverbruik met 70% gereduceerd, goed voor een jaarlijkse uitstootdaling van 7000 ton CO2. De installatie heeft bovendien een positieve impact op de bosbouw in de regio en zorgt voor een heropleving van de lokale economie.
 • Door zijn productiemethode voor ijswater aan te passen en overal in de fabriek elektriciteitsmeters te plaatsen, is onze kaasmakerij erin geslaagd om haar energieverbruik op drie jaar tijd met 25% terug te dringen.
 • Bovendien kunnen we dankzij een eigen waterzuiveringsinstallatie ons afvalwater zuiveren, recupereren en opnieuw gebruiken. Resultaat: een daling van ons waterverbruik met 40% op tien jaar tijd.

RELATIES BINNEN DE MELKSECTOR

 • De groep Savencia heeft al jaren een hechte relatie met een groot aantal specifieke producenten. Op basis van deze vertrouwensrelatie hebben we een Handvest voor goede praktijken opgesteld, voor de productie van melk van uitmuntende kwaliteit met respect voor het leefmilieu en goede kweekpraktijken.
 • Dit handvest wordt om de twee jaar bijgewerkt en verbindt de melkproducenten ertoe om de kwaliteit van het voer en het welzijn van de dieren voortdurend te verbeteren. Alleen goed gevoede en goed behandelde koeien leveren immers de melkkwaliteit op die vereist voor de productie van Caprice des Dieux.

CAPRICE DES DIEUX, DA’S LEKKER, MAAR WAT IS HET?

 • Het heerlijke tussendoortje waar iedereen voor smelt, geproduceerd in Frankrijk sedert 1956.
 • Franse melk, crème, een snuifje zout, fermenten, en niets meer! Ontdek waar uw Caprice vandaan komt en hoe hij gemaakt wordt…

IS UW MELK AFKOMSTIG UIT FRANKRIJK?

 • Historisch gezien werd de eerste Caprice des Dieux vervaardigd in Illoud, een dorp uit de Haute-Marne, in 1956. Ook vandaag nog wordt Caprice des Dieux uitsluitend in Frankrijk geproduceerd.
 • Onze drie kaasmakerijen bevinden zich in het hart van drie melkproducerende streken: de Haute-Marne, de Mâconnais en Anjou. Onze melk is afkomstig van lokale producenten in een straal van minder dan 70 km rond onze kaasmakerijen.

WAAROM U ONS MAG VERTROUWEN

 • Vertrouwen bouwen we eerst en vooral op met onze producenten, via het Handvest voor goede teeltpraktijken en ons engagement in het kader van de actie Lait Responsable.
 • Op die manier garanderen we de beste melk voor de productie van de beste kaas.
  In onze kaasmakerijen, die ISO 22000 en ISO 9001 gecertificeerd zijn, voeren we dagelijks bijna 1000 analyses en controles uit op onze melk en onze kazen.
 • Elke week wordt aan een consumentenpanel gevraagd om alle kazen uit het Caprice des Dieux-assortiment te proeven en een score te geven.

IS HET EEN GEZOND PRODUCT?

 • Onze kazen vormen een belangrijke bron van calcium, vitaminen en mineralen. Een portie Caprice des Dieux is perfect als een van de drie dagelijks aanbevolen zuivelproducten.
 • Caprice des Dieux bevat slechts 30% vet, en we raden aan om onze kazen te consumeren binnen een gezond en evenwichtig eetpatroon.

EN UW MELK?

WAT ETEN UW KOEIEN?

 • De koeien van onze producenten genieten volop van de malse groene weiden in onze drie melkregio’s: de Haute-Marne, Anjou en de Mâconnais. Ze bevinden zich meer dan 180 dagen per jaar in de openlucht, wat essentieel is om hun welzijn en de kwaliteit van hun melk te garanderen.
 • In de winter moeten de producenten de voeding van hun koeien aanpassen. Hun voer is dan gebaseerd op koolzaad, klaver en luzerne, gewassen die vaak op de eigen boerderij worden geteeld.
 • Om de melkproducenten ertoe aan te moedigen zo milieuvriendelijk mogelijk te werk te gaan, zorgen we voor opleidingen, activiteiten en follow-up. In 2014 namen al 140 producenten in de Haute-Marne en de Vogezen deel aan ons programma.

WAT MOET ER GEBEUREN MET UW VERPAKKINGEN?

 • De doosjes van Caprice des Dieux worden vervaardigd op basis van 100% gerecycleerd karton.
 • Het doosje en de wikkel om het product kunnen beide opnieuw worden gerecycleerd.

IS HET GOED WERKEN BIJ CAPRICE DES DIEUX?

 • Caprice des Dieux kiest resoluut voor het welzijn van zijn werknemers en is actief bezig met veiligheid op het werk. In het kader van het programma ‘La sécurité c’est mon affaire’ (veiligheid: een zaak van iedereen) worden jaarlijks heel wat bewustmakingsdagen en opleidingen georganiseerd, waardoor het aantal arbeidsongevallen in 2012 gedaald is met 23,5%.